• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Przedterminowy wykup obligacji serii PF (2021-06-28 11:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii PF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PF, dokonał przedterminowego całościowego wykupu 77.200 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) sztuk obligacji serii PF (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00313), o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 77.200.000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 28 grudnia 2016 r.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia celem umorzenia:
(i) łącznie 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) sztuk obligacji własnych serii PF, o łącznej wartości nominalnej 36.500.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 21/2021;
(ii) łącznie 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk obligacji własnych serii PF, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 47/2019.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-28Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk