• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia (2021-05-20 16:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

i. 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) obligacji własnych serii PF, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00313, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 grudnia 2016 r.;

ii. 500 (słownie: pięćset) obligacji własnych serii PL, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00396, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 marca 2019 r.;

iii. 4.600 (słownie: cztery tysiące sześćset) obligacji własnych serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 lutego 2019 r.; oraz

iv. 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) obligacji własnych serii PN, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00412, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 42.900.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t.j. z dnia 2020.07.07) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk