• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Dokonanie wykupu obligacji serii PI (2021-12-07 15:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Dokonanie wykupu obligacji serii PI
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. Emitent dokonał w terminie wykupu 19.083 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) obligacji serii PI oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00354, o wartości nominalnej 1.000,00 zł za obligację, o łącznej wartości nominalnej 19.083.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wcześniej Emitent dokonał nabycia w celu umorzenia 917 (słownie: dziewięćset siedemnaście) obligacji serii PI, o czym informował w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Obligacje serii PI były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o. o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
plac Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-07Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk