• Odbierz prezent
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji serii PPM i PPN na żądanie emitenta (2021-09-02 10:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji serii PPM i PPN na żądanie emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu
1 września 2021 r. decyzji o wcześniejszym wykupie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPM oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00321, oraz 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPN, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00388, wyemitowanych w dniu 29 marca 2019 r.

Wcześniejszy wykup oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem zostanie dokonana na zasadach określonych w podstawowych warunkach emisji wykupowanych obligacji.

Dniem Ustalenia Prawa do wypłaty świadczeń z tytułu wykupowanych obligacji będzie 22 września 2021 r.

Wcześniejszy wykup nastąpi 29 września 2021 r. (Dzień Wcześniejszego Wykupu).

Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu obligacji serii PPM i PPN na okres niezbędny do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(pełna nazwa emitenta)
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Europejski1
(ulica)(numer)
+48 (22) 455 16 00+48 (22) 455 16 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213277751015623181
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-02Jarosław JukielCzłonek ZarząduJarosław Jukiel

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk