• Odbierz prezent
GETIN: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś (2021-02-26 16:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. i nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Emitent wraz z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu („GISA”) – spółką zależną od Emitenta, razem jako sprzedający, zawarł z ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”), jako kupującym, warunkową umowę sprzedaży ok. 99,999% akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („Idea Bank Białoruś”, „Warunkowa Umowa Sprzedaży”).
Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży cena za akcje Idea Bank Białoruś wyniesie 50.000.000,00 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 71.280.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia 24 lutego 2021 r.) z czego 49.999.117,50 rubli białoruskich za 120 990 akcji należących do Emitenta oraz 882,50 rubli białoruskich za 2 akcje należące do GISA.
Warunkami przeniesienia własności akcji Idea Bank Białoruś są m.in.:
(i) uzyskanie przez MTB zgody właściwego białoruskiego organu antymonopolowego na transakcję,
(ii) niewystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w rozumieniu Warunkowej Umowy Sprzedaży,
(iii) niewystąpienie zdarzeń wymienionych w Warunkowej Umowie Sprzedaży (dotyczących m.in. wypłat dywidendy lub nowych transakcji między sprzedającymi oraz Idea Bank Białoruś) bez zgody MTB;
(iv) zapewnienie przez sprzedających zbycia przez Idea Bank Białoruś posiadanego udziału w Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku.
Warunkowa Umowa Sprzedaży została poddana prawu angielskiemu.
Przeniesienie własności akcji Idea Bank Białoruś nastąpi po spełnieniu warunków wymienionych w Warunkowej Umowie Sprzedaży, zgodnie z prawem Republiki Białoruś na podstawie umów sprzedaży akcji. Oczekuje się, że ich zawarcie nastąpi nie później niż do dnia 2 kwietnia 2021 r.
O spełnieniu wskazanych powyżej warunków przeniesienia własności akcji oraz o przeniesieniu własności akcji Idea Bank Białoruś Emitent poinformuje odrębnymi raportami.
Emitent informuje również, że pozyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na transakcję.
Idea Bank Białoruś prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego i koncentruje swoją działalność na oferowaniu produktów i usług dla osób fizycznych. Podstawowymi produktami Banku są produkty dla osób fizycznych – kredyty gotówkowe, karty kredytowe, depozyty, rachunki bieżące oraz karty debetowe. Na dzień 30 września 2020 r. suma bilansowa Idea Bank Białoruś wynosiła 727.928 tys. zł, natomiast suma kapitałów własnych 130.287 tys. zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-02-26Krzysztof BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2021-02-26Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk