• Odbierz prezent
GETIN: Umorzenie postępowania administracyjnego przez KNF (2021-04-01 14:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Umorzenie postępowania administracyjnego przez KNF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z 24 sierpnia 2020 roku informuje, że dzisiaj Emitent otrzymał zawiadomienie o umorzeniu w całości przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej KNF) postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Emitenta kary pieniężnej, o której mowa w art. 25n ust. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 z późn. zm.) w związku z podejrzeniem/możliwością niedochowania po dniu 21 kwietnia 2018 r. zobowiązania, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy Prawo bankowe, złożonego w dniu 10 maja 2011 r. w związku z zamiarem bezpośredniego objęcia akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank), dotyczącego zobowiązania do utrzymania na satysfakcjonującym i stabilnym poziomie wskaźnika płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności Banku.

Zgodnie uzasadnieniem decyzji KNF umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w związku z umorzeniem akcji Banku na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 30 grudnia 2020 r. o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, umorzeniu instrumentów kapitałowych Idea Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Idea Banku S.A. w Warszawie (o sygnaturach DPR.720.2.2019, DPR.720.4.2019, DPR.720.8.2019, DPR.720.9.2019), w wyniku czego Emitent utracił przymiot akcjonariusza Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-04-01Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk