• Odbierz prezent
Getin Noble Bank

21 listopada Getin Noble Bank przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Uwzględniają one rezerwę na zwroty prowizji przy wcześniejszych spłatach kredytów.

 

21 listopada w godzinach wieczornych Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale wynik odsetkowy wyniósł 263,4 mln zł wobec 311,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 16% rok do roku. Był natomiast wyższy o 12% niż w drugim kwartale 2019 r., kiedy wyniósł 235 mln zł. Wynik odsetkowy uzyskany w III kwartale okazał się o 2,8% wyższy od konsensusu analityków na poziomie 256,3 mln zł.

Wynik z prowizji wyniósł 19,73 mln zł wobec 29,97 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 34% rok do roku. W II kwartale 2019 r. wynik ten kształtował się na zbliżonym poziomie 20 mln zł. Wynik z prowizji uzyskany przez bank w III kwartale okazał się niższy o 11,8% od konsensusu analityków na poziomie 22,4 mln zł.

W III kwartale strata netto wyniosła 100,6 mln zł wobec straty w wysokości 8,9 mln zł rok wcześniej. Analitycy spodziewali się straty netto na poziomie 75,6 mln zł. Dla porównania, w II kwartale 2019 r. strata netto wyniosła 89 mln zł.

W III kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 135,4 mln zł. Analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 125,8 mln zł.

18 listopada bank poinformował o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytów w przypadku ich wcześniejszej spłaty. Poinformowano, że rezerwa pomniejszy wynik odsetkowy o 12 mln zł i powiększy pozostałe koszty operacyjne o kwotę 12,6 mln zł. Wcześniejsze szacunki analityków nie uwzględniały jeszcze tej informacji.

Czytaj także: Getin Noble Bank z wynikami lepszymi od oczekiwań

Getin Noble Bank przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. II kwartał okazał się korzystniejszy dla banku. Strata netto uległa zmniejszeniu.   19 września w godzinach wieczornych Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym wynik z tytułu od.. Czytaj
Getin Noble Bank z wynikami lepszymi od oczekiwań

Notowania: Getin Noble Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GNB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk