• Odbierz prezent
Getin Noble Bank

22 maja Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wynik odsetkowy okazał się wyższy niż przed rokiem, a strata netto uległa zmniejszeniu.

 

22 maja przed sesją na GPW Getin Noble Bank opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,6 mln zł wobec 221,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 29% rok do roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji natomiast uległ obniżeniu. Wyniósł 10,8 mln zł wobec 11,8 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 8% rok do roku. Getin Noble Bank zakończył I kwartał stratą netto w wysokości 109,6 mln zł wobec straty netto wynoszącej 159,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Odpisy wyniosły 179,1 mln zł i były o 72% wyższe niż przed rokiem.

Bank poinformował, że wyniki za I kwartał 2020 roku nie odbiegały istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawczym.

W raporcie poinformowano, że według szacunków banku poziom wymogu kapitałowego na dzień 16 marca 2020 r. wynosił ok. 8,9%, a więc o ok. 0,4 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 9,32%. Dodano, że do zaistniałej sytuacji w całości przyczyniły się czynniki o charakterze zewnętrznym, niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej banku, których źródłem są działania związane z minimalizacją skutków rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Bank zawiadomił KNF i BFG o naruszeniu wymogu kapitałowego, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność banku.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW Getin Noble Bank jest notowany na minusie o 1,56%.

Notowania: Getin Noble Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GNB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk