• Odbierz prezent
Getin Noble Bank

30 maja Getin Noble Bank przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Bank wykazał znacznie większą stratę niż rok wcześniej.  

 

30 maja przed sesją na GPW, Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 219,2 mln zł wobec 294,9 mln zł w analogicznym kwartale zeszłego roku, co stanowi spadek o 26% rok do roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 16 mln zł wobec 38,3 mln rok wcześniej, co stanowi spadek o 58% r/r. W 1 kwartale 2019 r. strata netto wyniosła 157,7 mln zł wobec straty w wysokości 42 mln zł rok wcześniej.

Bank poinformował, że spadek wyniku odsetkowego jest efektem wzrostu kosztów z tytułu odsetek o 9,3%, przy jednoczesnym spadku dochodów odsetkowych o 51,5 mln zł, a więc o 8,9%.

Koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych, obciążające wynik finansowy, były natomiast niższe niż w 1 kwartale zeszłego roku o 14,3%.

 

Czy media są w stanie zagrozić płynności banku?

W raporcie Getin Noble Banku zwrócono uwagę na zagrożenie płynności, które miało miejsce w listopadzie 2018 r. Wówczas nastąpiły duże wypływy depozytów ze strony klientów detalicznych. Nie zakłóciły one jednak działalności banku i zlecenia klientów były realizowane w sposób płynny. Ze względu na obniżone wskaźniki płynności, w celu poprawy sytuacji płynnościowej Bank złożył wówczas wniosek i otrzymał z NBP finansowanie w formie kredytu refinansowanego w kwocie 4,8 mld zł. W lutym 2019 r. Bank dokonał całkowitej spłaty tego kredytu. W 1 kwartale nastąpiła poprawa sytuacji płynnościowej Banku, a pod koniec marca wskaźnik płynności LCR osiągnął poziom o 53% wyższy niż minimalny poziom wymagany przepisami prawa. Bank w swym raporcie zwrócił uwagę, że podobne okoliczności w przyszłości mogłyby stanowić istotny czynnik ryzyka dla pozycji płynnościowej.

 

Czy dojdzie do połączenia z Idea Bankiem?

Getin Noble Bank poinformował w raporcie, że nadal rozważa połączenie z Idea Bankiem, jednak ze względu na pogorszenie sytuacji Idea Banku, realizacja tego planu byłaby możliwa tylko w przypadku równoczesnego dokapitalizowania połączonego banku w wyniku pozyskania inwestora finansowego. Na razie kwestia pozyskania takiego inwestora pozostaje otwarta.

 

W pierwszej połowie czwartkowej sesji na GPW cena akcji Banku znajdowała się na minusie o około 3%, po godzinie 13 kurs akcji znalazł się nad kreską o 1,5%.

W tym samym dniu wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. przedstawił Idea Bank.

Czytaj także: Idea Bank z potężną stratą za pierwszy kwartał i niepokojącym spadkiem kapitału

Borykający się z problemami finansowymi i mający nad sobą przyznanego przez KNF kuratora Idea Bank nie może zaliczyć pierwszego kwartału tego roku do udanych. Wg opublikowanych w czwartek 30 maja wyników kwartalnych należący do „Imperium Leszka Czarneckiego” bank odnotował ponad 80 mln złotych strat.. Czytaj
Idea Bank z potężną stratą za pierwszy kwartał i niepokojącym spadkiem kapitału

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk