• Odbierz prezent
GETIN NOBLE BANK S.A.: Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku (2021-03-12 18:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 24 września 2020 r. Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w §2 uchwały nr XXIX/29/05/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 maja 2020 r. („ZWZA”) przyjęła tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zmiany wprowadzone §1 pkt. 2) i 3) uchwały nr XXIX/29/05/2020 ZWZA.

Statut Banku został zmieniony w ten sposób, że w § 4 ust. 3 zmieniono treść pkt. 23) oraz 24) i nadano im następujące brzmienie:

• 23) świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczych,
• 24) świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunkach.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
STATUT GNB_tekst jednolity_202103.pdfTekst jednolity Statutu GNB
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo I. Daszyńskiego2c
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Mateusz SolakCzłonek Zarządu
2021-03-12Karol KarolkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk