• Odbierz prezent
GETIN NOBLE BANK S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Banku (2021-06-16 16:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maja Stankowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień dzisiejszy, to jest 16 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo I. Daszyńskiego2c
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
2021-06-16Wojciech Tomasik Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk