• Odbierz prezent
GETIN NOBLE BANK S.A.: Informacja ws. ratingów Banku (2021-02-23 19:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
GETIN NOBLE BANK S.A.
Temat
Informacja ws. ratingów Banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. agencja Fitch Ratings ("Agencja") opublikowała informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu poziomu ratingów Banku tj. dla:
• oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR)) z poziomu: CCC+ do CCC
• oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating) z poziomu: B+(pol) do B(pol)
• oceny indywidualnej VR (Viability Rating) z poziomu: ccc+ do ccc

Jednocześnie Agencja potwierdziła utrzymanie na dotychczasowym poziomie:
• oceny krótkookresowej (Short-Term Issuer Default Rating (IDR)) na poziomie: C
• oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating) na poziomie: B(pol)
• oceny wsparcia (Support Rating) na poziomie: "5"
• minimalnej oceny wsparcia (Support Rating Floor) na poziomie: "No Floor"

Agencja w komunikacie poinformowała również o umieszczeniu na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (tzw. Rating Watch Negative) ratingów:
• oceny długookresowej (Long-Term Issuer Default Rating (IDR))
• oceny długookresowej w skali krajowej (National Long-Term Rating)
• oceny krótkookresowej w skali krajowej (National Short-Term Rating)
• oceny indywidualnej VR (Viability Rating)

Szczegółowe informacje dotyczące ratingu Banku dostępne są na stronie www.fitchratings.com.

Decyzja Agencji o zmianie oceny ratingowej jest następstwem ogłoszenia przez Bank zejścia poniżej normy kapitałowej tj. łącznego współczynnika kapitałowego TCR, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit c) rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w wyniku m.in. utworzenia dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF w wysokości 110 mln zł, czy ujęcia w funduszach własnych Banku kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w kwocie 222 mln zł. O powyższym Bank informował raportem bieżącym nr 4/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.

Bank zwraca uwagę, że zdarzenie w postaci naruszenia normy kapitałowej, które stało się podstawą do przedmiotowej decyzji Agencji swoje źródło miało nie tylko we wspomnianych wyżej działaniach, ale również w szeregu czynników zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej działalności operacyjnej. Do grona powyższych zaliczyć należy zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni 2020 r., wynikające z pogorszenia się uwarunkowań rynkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa COVID-19, w tym przede wszystkim obniżki stóp procentowych zmniejszające potencjał dochodowy Banku, a także aprecjacji kursu franka szwajcarskiego, widocznej w stosunku do poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, która w bezpośredni sposób przełożyła się na wzrost wyceny części posiadanych przez Bank aktywów ważonych ryzykiem.

Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że będzie wdrażał wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo I. Daszyńskiego2c
(ulica)(numer)
22 541 51 5822 541 51 59
(telefon)(fax)
bank@gnb.plwww.gnb.pl
(e-mail)(www)
108-000-48-50141334039
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Maciej KleczkiewiczCzłonek Zarządu
2021-02-23Mateusz SolakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk