• Odbierz prezent
Getin Noble Bank publikuje wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

11 września Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Strata netto była większa niż przed rokiem. Bank planuje aktualizację swego planu naprawczego.

 

11 września Getin Noble Bank opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 256,1 mln zł wobec 233 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 10% rdr. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami analityków. Wynik prowizyjny natomiast był niższy o 60% niż przed rokiem Wyniósł 9,5 mln zł wobec 24 mln zł rok wcześniej. Był również niższy o 25,6% od szacunków analityków na poziomie 12,8 mln zł. Bank zakończył II kwartał stratą netto w wysokości 246,9 mln zł wobec straty wynoszącej 86,7 mln zł przed rokiem. Pod koniec sierpnia Getin Noble Bank poinformował, że w wynikach za II kwartał utworzy dodatkowy odpis w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego z sytuacji pandemii koronawirusa.

W całym I półroczu wynik odsetkowy wyniósł 540,7 mln zł wobec 453,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 20,3 mln zł wobec 35,5 mln zł rok wcześniej. W całym I półroczu strata netto wyniosła 365,6 mln zł wobec straty na poziomie 246,3 mln zł przed rokiem.

W I półroczu wartość sprzedaży kredytowej wyniosła 2,9 mld zł i była niższa o 20,4% niż rok wcześniej.

W raporcie poinformowano, że osiągnięte wyniki były niższe niż zakładano w planie naprawczym i bank aktualizuje założenia tego planu, aby dostosować go do nowych realiów rynkowych związanych z pandemią koronawirusa. Obecny plan naprawczy był zatwierdzony przez KNF w styczniu 2020 r.

Czynniki niekorzystnie wpływające na sytuację banku obejmują spadek stóp procentowych i wzrost kosztów ryzyka kredytowego, w tym dodatkowe odpisy.

W pierwszej godzinie sesji na GPW kurs akcji Getin Noble Banku jest notowany na minusie o 2%.

 

Notowania: Getin Noble Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GNB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk