• Odbierz prezent
Getin Noble Bank

3 kwietnia Getin Noble Bank przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. Bank realizuje program naprawczy.

3 kwietnia przed sesją na GPW Getin Noble Bank opublikował raport finansowy za 2019 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 949,8 mln zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 77 mln zł wobec 125 mln zł przed rokiem. Bank zakończył 2019 rok stratą netto w wysokości 591,6 mln zł wobec straty wynoszącej 460,2 mln zł w 2018 r.

W samym IV kwartale strata netto wyniosła 244,6 mln zł. Wynik netto ostatniego kwartału był obciążony odpisami na kredyty frankowe i tzw. małe TSUE. Bank utworzył rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi w wysokości 158,2 mln zł i rezerwę związaną ze spłatami kredytów przed terminem w wysokości 101,6 mln zł. Utworzył także dodatkowy odpis na inwestycje w jednostki stowarzyszone w wysokości 49,2 mln zł.

W 2019 r. Getin Noble Bank realizował „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017-2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019”.  W jego miejsce przyjęto nowy plan naprawczy, który został zatwierdzony przez KNF 9 stycznia 2020 r. Bank zakłada, że działania naprawcze będą prowadzone do końca 2024 r. Nie wyklucza też możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

Notowania: Getin Noble Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GNB/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk