• Odbierz prezent
GETIN: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji (2021-03-04 15:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w związku otrzymaniem wyceny sporządzonej na zlecenie Emitenta Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, co obciąży wynik jednostkowy oraz kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą 87 820 tys. zł oraz wynik skonsolidowany i skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotą 26 378 tys. zł.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie.
Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-03-04Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu
2021-03-04Izabela LubczyńskaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk