• Odbierz prezent
GETIN: Informacja na temat wyników finansowych Idea Bank Białoruś (2021-03-30 11:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Informacja na temat wyników finansowych Idea Bank Białoruś
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), w związku z planowaną publikacją wyników finansowych przez ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś (dalej: Idea Bank Białoruś) za rok 2020, podaje do publicznej wiadomości następujące dane finansowe Idea Bank Białoruś za rok 2020 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Idea Bank Białoruś jest spółką zależną od Emitenta.

Wybrane dane finansowe Idea Bank Białoruś za rok 2020:
- wynik z tytułu odsetek: 16 692 tys. BYN (26 626 tys. PLN);
- wynik z tytułu prowizji i opłat: 2 452 tys. BYN (3 912 tys. PLN);
- zysk netto: 9 315 tys. BYN (14 859 tys. PLN);
- należności od klientów: 304 800 tys. BYN (435 712 tys. PLN);
- suma bilansowa: 448 299 tys. BYN (640 843 tys. PLN).

Powyższa informacja zostaje przekazana przez Emitenta, mając na uwadze zapewnienie równego dostępu do informacji o Emitencie przez wszystkich inwestorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-03-30Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2021-03-30Piotr MiałkowskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk