• Odbierz prezent
Getin Holding z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Sprzedaż zagranicznej spółki wpłynęła na wynik netto

26 maja Getin Holding opublikował wyniki finansowe za 2020 r. Przychody okazały się wyższe niż przed rokiem. Grupa zakończyła jednak I kwartał stratą netto spowodowaną rozliczeniem sprzedaży zagranicznych aktywów.

 

26 maja przed sesją na GPW Getin Holding opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 212,8 mln zł wobec 178,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 19,5% rok do roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 44,7 mln zł wobec 58,3 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 23,4% rok do roku. Getin Holding zakończył I kwartał stratą netto wynoszącą 200 mln zł wobec straty wynoszącej 61,2 mln zł rok wcześniej. Strata netto przypadająca na jednostkę dominującą wyniosła 200,6 mln zł wobec straty 23,7 mln zł przed rokiem.

W raporcie poinformowano, że w okresie pierwszych trzech miesięcy 2020 roku zysk netto na poziomie jednostkowym Getin Holding wyniósł 76,4 mln zł, a na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała stratę w wysokości -200 mln zł, w związku z rozliczeniem sprzedaży rosyjskiej spółki zależnej Carcade. Dodano, że strata netto ze sprzedaży Carcade na poziomie skonsolidowanym wyniosła -228,1, mln zł, co w dużym stopniu jest efektem przeniesienia z kapitałów do rachunku zysków i strat różnic kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej w kwocie -164,3 mln zł. Na poziomie jednostkowym spółka zrealizowała dodatni wynik na zbyciu Carcade w wysokości 35,4 mln zł. Getin Holding poinformował, że bez uwzględniania efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaży aktywów w Rosji), zysk netto z działalności podstawowej w I kwartale wyniósł 27,5 mln zł.

W pierwszych godzinach wtorkowej sesji na GPW akcje Getin Holding są notowane na minusie o 5,33%.

Notowania: Getin Holding SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GTN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk