• Odbierz prezent
Getin Holding

31 marca Getin Holding przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. Były one dużo lepsze niż przed rokiem. Dzięki przeprowadzonym zmianom Getin Holding zakończył miniony rok zyskiem.

 

31 marca po sesji na GPW Getin Holding opublikował raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 949,49 mln zł wobec 866,22 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji z działalności kontynuowanej wyniósł 254,9 mln zł wobec straty wynoszącej 140,57 mln zł przed rokiem. Zysk netto z działalności operacyjnej wyniósł 79,25 mln zł wobec straty wynoszącej 1,35 mld zł w poprzednim roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 85,37 mln zł wobec 1,75 mld zł straty rok wcześniej. Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 2,04 mln zł wobec straty wynoszącej 75,95 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto ogółem wyniósł 83,33 mln zł wobec straty 1,83 mld zł przed rokiem. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 101,32 mln zł wobec straty wynoszącej 958,5 mln zł w poprzednim roku.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że rok 2019 był udany dla spółki. Zmiany przeprowadzone w Grupie Idea Bank Polska pozwoliły już w drugim kwartale minionego roku powrócić do generowania dodatnich wyników. Zysk Getin Holding z działalności na Białorusi, w Rosji, w Rumunii i na Ukrainie był zgodny z oczekiwaniami spółki i wyniósł 155 mln zł w porównaniu ze 122,1 mln zł w 2018 r.

Notowania: Getin Holding SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:GTN/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk