• Odbierz prezent
Getin Holding odnotował spadek zysku za III kwartał o 84 procent

Zysk netto grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2018 roku spadł do 13,9 mln zł z 88,2 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Spółka podała, że po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych zysk netto w III kwartale 2017 roku wyniósł 17 mln zł. Jednym z istotnych czynników wpływających na ubiegłoroczny wynik była sprzedaż 25 proc. akcji Idea Leasing.

 

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 247,1 mln zł, czyli wzrósł 3,8 proc. rdr, a wynik prowizyjny wyniósł 26 mln zł, czyli spadł 76 proc. rdr.

Rezerwy spadły rdr o 27 proc. do 90,7 mln zł, a koszty spadły o 6 proc. do 201 mln zł.

Spółka podała, że w III kwartale 2018 roku wynik netto spółek zagranicznych grupy wyniósł 36 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 25,4 mln zł. Łączny zysk netto dla segmentów zagranicznych za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł 84,7 mln zł i był o 119 proc. wyższy niż rok temu.

„Sytuacja naszych spółek na rynkach zagranicznych jest bardzo dobra. Korzystamy z koniunktury, czego efektem są osiągane wyniki. Obecna kondycja naszego biznesu to również zasługa sukcesu optymalizacji, jaką przeprowadziliśmy po kryzysie ukraińskim. Dowodem na to są rezultaty osiągane przez nasze spółki na Ukrainie i w Rosji. Również wyniki wypracowane w Rumunii pozwalają także i na ten rynek patrzeć z dużym optymizmem” – powiedział cytowany w komunikacie Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holding.

Od lipca do września 2018 roku Getin Holding wypracował na Ukrainie zysk netto na poziomie 15,4 mln zł, czyli o 41,5 proc. wyższym niż rok wcześniej. Getin podał, że zgodnie z przyjętą strategią, Idea Bank Ukraina finalizuje projekt rozbudowy sieci punktów obsługi i do końca roku ich liczba wzrośnie o blisko 200.

W III kwartale rosyjska spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 12,1 mln zł, co jest wynikiem o 175 proc. lepszym niż rok wcześniej, a w Rumunii Getin Holding wypracował 3,5 mln zł zysku, poprawiając zeszłoroczny rezultat o 2,5 proc. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,2 mld zł, co oznacza 10,7 proc. wzrost od początku roku.

W III kwartale zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 5 mln zł. Od początku roku wzrost salda kredytowego Idea Bank Białoruś wyniósł 40,2 proc. (w BYN), a depozytowego 48,2 proc.

 

Poniżej wybrane wyniki grupy Getin Holding.

 

mln zł III kw. 2018 III kw. 2017  
       
Wynik odsetkowy 247,1 238,1 3,8%
Wynik z prowizji 26,0 108,8 -76,1%
Koszty ogółem 201,0 213,5 -5,9%
Saldo rezerw -90,7 -124,1 -26,9%
Zysk netto 13,9 88,2 -84,3%

 

 


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk