• Odbierz prezent
GETIN: Aktualizacja informacji poufnej (2021-04-01 11:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. („Emitent”), informuje, że w związku ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w warunkowej umowie sprzedaży akcji zawartej dnia 26 lutego 2021 r. przez Emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu ("GISA"), jako sprzedającymi, z ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”), jako kupującym, dziś, tj. dnia 1 kwietnia 2021 rok Emitent i GISA zawarli z MTB umowy sprzedaży wszystkich należących do Emitenta i GISA akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Idea Bank Białoruś"), które to umowy poddane zostały prawu białoruskiemu ("Lokalne Umowy Sprzedaży").
Zgodnie z Lokalnymi Umowami Sprzedaży Emitent zbył na rzecz MTB 120 990 akcji Idea Bank Białoruś za łączną cenę 49.999.117,50 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 75.703.663,81 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.), a GISA zbyła na rzecz MTB 2 akcje Idea Bank Białoruś za łączną cenę 882,50 rubli białoruskich (co stanowi równowartość 1.336,19 zł wg średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2021 r.). Dziś doszło do zapłaty ceny oraz przeniesienia akcji.
O przebiegu transakcji Emitent informował w drodze raportów bieżących nr 25/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. i nr 7/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2021-04-01Krzysztof BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2021-04-01Piotr Miałkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk