• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji serii GB, GC, GH, GJ, GN, GP, GW (2021-05-05 21:49)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Zawarcie umowy na prowadzenie ewidencji obligacji GetBack S.A. i związana z tym zmiana warunków emisji obligacji serii GB, GC, GH, GJ, GN, GP, GW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu z domem maklerskim Q Securities S.A. umowy świadczenia usług prowadzenia ewidencji obligacji Spółki. Na podstawie przedmiotowej umowy dom maklerski Q Securities S.A. przejmuje prowadzenie ewidencji następujących serii obligacji Spółki ewidencjonowanych dotychczas przez mSecurities Sp. z o.o. :

1. GB
2. GC
3. GH
4. GJ
5. GN
6. GP
7. GW

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w wyniku zmiany podmiotu prowadzącego ewidencję niezbędna była zmiana Warunków Emisji Obligacji wszystkich wyżej wskazanych serii obligacji.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, w związku z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku, Zarząd Spółki zmienił Warunki Emisji Obligacji uchwałą nr 55/2021 z dnia 5 maja 2021 r, która stanowi załącznik do niniejszego raportu. Uchwała nr 55/2021 weszła w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Warunków Emisji dotycząca danej serii obligacji dokonuje się z momentem zapisania obligacji tej serii w ewidencji prowadzonej przez Q Securities S.A, o czym Q Securities poinformuje na swojej stronie internetowej http://www.qsecurities.pl.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Załączniki
PlikOpis
Uchwała nr 55_2021.pdfUchwała zarządu 55/2021 z 5 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Radosław Barczyński
Prezes Zarządu
2021-05-05Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk