• Odbierz prezent
GETBACK S.A.: Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. (2021-05-04 22:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. "Spółka" informuje o powzięciu w dniu 4 maja 2021 r. informacji o złożeniu przez Pana Piotra Rybickiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2020 rok, nie później jednak niż 30 czerwca 2021 roku.

W przyczynach rezygnacji Pan Piotr Rybicki wskazał, że publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok, w wymaganym przepisami prawa terminie, stanowi wypełnienie stawianej przed nim, jako Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, misji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


MESSAGE (ENGLISH VERSION)GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
2021-05-04Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk