• Odbierz prezent
GetBack pozwany przez fundusze

Spółka GetBack nie ma lekko ze względu na liczne zobowiązania do spłaty, a tymczasem okazało się, że doszły kolejne. Spółka została pozwana przez fundusze sekurytyzacyjne o zapłatę ponad 115 mln zł.

 

6 września po godzinie 23 spółka GetBack w restrukturyzacji opublikowała komunikat, w którym poinformowała o złożeniu przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przeciwko GetBackowi 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty w wysokości około 115 mln zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztów procesu. Fundusze Lartiq wnioskowały jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z 9 spraw, jednak 7 z nich zostało oddalonych, a dwa pozostałe jeszcze nie zostały rozpoznane przez sąd.

W komunikacie poinformowano, że w przypadku pięciu wspomnianych pozwów sąd w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty przeciwko spółce GetBack. Łączna kwota wynikająca z nakazów wynosi 64 440 713,55 zł. Na tę kwotę składają się dochodzone przez Fundusze Lartiq należności główne, odsetki oraz koszty postępowania sądowego. W przypadku jednego z pozostałych pozwów sąd skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym, a w przypadku trzech nie rozstrzygnął jeszcze o wydaniu nakazu zapłaty.

W swym komunikacie spółka GetBack poinformowała, że kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych wszystkimi wspomnianymi pozwami. W związku z tym we wszystkich sprawach, w których został wydany nakaz zapłaty, spółka - z zachowaniem terminu ustawowego – zamierza wnieść stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości.

Czytaj także: GetBack nie ogłosi upadłości i będzie spłacał wierzycieli - jest wyrok sądu

W czwartek 6 czerwca Sąd Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ osławionej spółki windykacyjnej GetBack z jej wierzycielami. GetBack nie ogłosi upadłości i będzie systematycznie spłacać zobowiązania wobec swoich wierzycieli. Ci jednak w większości nie mogą liczyć ani na szybka spłatę, ani na odzysk.. Czytaj
GetBack nie ogłosi upadłości i będzie spłacał wierzycieli - jest wyrok sądu

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk