• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (2021-03-30 19:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących: ESPI nr 12/2017 z dnia 31 marca 2017 r., ESPI nr 25/2017 z dnia 21 września 2017 r., ESPI nr 07/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., ESPI nr 7/2019 z dnia 29 marca 2019 r., ESPI nr 12/2020 r. z dnia 31 marca 2020 r. oraz ESPI nr 45/2020 z dnia 25 września 2020 r., niniejszym informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 r. ("Aneks") zawartej przez Emitenta z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), na mocy którego wydłużony został okres spłaty kredytu do dnia 30 marca 2022 roku.

Maksymalny limit zadłużenia w rachunku bieżącym udzielony Spółce na podstawie powyższego Aneksu pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,41 pkt. proc.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce na podstawie powyższej umowy oraz potencjalnie istotnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu
Przemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk