• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 r. (2021-10-20 10:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres III kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2021 r. wyniosły 4.334.817,60 zł (spadek o 62,46% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 17.458.418,19 zł (spadek 50,57% r/r);

- Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w III kwartale 2021 r. wyniósł 696.710,45 zł (spadek o 84,68% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 2.143.279,93 zł (spadek o 86,37% r/r);

- Zysk netto w III kwartale 2021 r. wyniósł 527.750,09 zł w (spadek o 85,66% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na zysk netto o wartości 1.796.476,81 zł (spadek o 85,83% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-20Przemysław WeremczukPrezes ZarząduPrzemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk