• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 r. (2021-04-28 17:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:

- Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2021 roku wyniosły 7.652.860,86 zł (spadek o 24,60 % r/r);
- Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w I kwartale 2021 roku wyniósł 1.025.653,68 zł (spadek o 76,36% r/r);
- Zysk netto w I kwartale 2021 roku wyniósł 939.265,29 zł (spadek o 73,01% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za I kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu
Przemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk