• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego (2021-02-16 14:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r., na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji oraz uchwały nr 01/02/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia trybu i warunków realizacji Programu Motywacyjnego („Program”), podpisana została umowa uczestnictwa w Programie („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Dominiką Smolikowską, zatrudnioną w Spółce na stanowisku Dyrektora Operacyjnego („Uczestnik”). W związku z powyższym Zarząd Spółki złożył Uczestnikowi ofertę nieodpłatnego zbycia 25.000 akcji własnych Spółki w ramach Transzy I Programu, którą Uczestnik przyjął. Zbycie akcji nastąpiło poza systemem obrotu na warunkach określonych w Programie. Szczegółowe założenia Programu zostały przedstawione w raporcie ESPI nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Przemysław WeremczukPrezes ZarząduPrzemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk