• Odbierz prezent
GEOTRANS S.A.: Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (2021-11-10 15:09)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
GEOTRANS S.A.
Temat
Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 32/2021 oraz 33/2021 z dnia 23 września 2021 r. informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 r. została podpisana umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o łącznej powierzchni 1,37 ha. Działki zlokalizowane są w województwie opolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch innych działek, o nabyciu których Emitent informował raportem ESPI nr 48/2020 z dnia 22 października 2020 roku.

Łączna wartość transakcji wyniesie 545.300,94 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta złotych 94/100) netto. Nabycie przez Emitenta prawa wieczystego użytkowania wskazanych powyżej działek wpisuje się w realizację strategii Geotrans S.A. na lata 2021-2026.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GEOTRANS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53 - 033Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięska20a/303
(ulica)(numer)
+48 (71) 339 99 53+48 (71) 339 99 53
(telefon)(fax)
biuro@geotrans.com.plwww.geotranssa.pl
(e-mail)(www)
899-264-07-28020742097
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-10Przemysław WeremczukPrezes ZarząduPrzemysław Weremczuk

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk