• Odbierz prezent
GENXONE S.A.: Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy (2021-05-18 15:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.
Zarząd rekomenduje wypłacić dywidendę z zysku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 2 141 750,00 zł, tj. 0,65 zł na jedną akcję.
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Spółki, a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta.
Zarząd Spółki proponuje ustalenie dnia dywidendy na czternasty dzień po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie, a termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający czternaście dni po dniu dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENXONE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kobaltowa6
(ulica)(numer)
+48 888 602 308
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7811918132
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18Michał KaszubaPrezes ZarząduMichał Kaszuba

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk