• Odbierz prezent
GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych (2021-02-22 18:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że do Spółki:
• w dniu 20.02.2021 r. wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Panią Agatę Kozioł-Jaworską – pełniącą funkcje kierownicze w Spółce,
• w dniu 22.02.2021 r. wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Michała Kaszubę – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta,
• w dniu 22.02.2021 r. wpłynęło zawiadomienie w związku z dokonaniem transakcji przez Pana Jakuba Swadźbę – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
• w dniu 22.02.2021 r. wpłynęło zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów od akcjonariuszy Spółki, podmiotu Diagnostyka Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie o transakcji art.19 ust.1 MAR_Agata Kozioł-Jaworska.pdfPowiadomienie A.Koziol-Jaworska
Powiadomienie o transakcji art.19 ust.1 MAR_Michal Kaszuba.pdfPowiadomienie M. Kaszuba
Powiadomienie o transakcji art.19 ust.1 MAR_Jakub Swadzba.pdfPowiadomienie J. Swadzba
Zawiadomienie_zmiana_w_ogolnej_liczbie_glosow_w_spolce_publicznej_202102_ver.pdfPowiadomienie Diagnostyka
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENXONE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kobaltowa6
(ulica)(numer)
+48 888 602 308
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7811918132
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Michał KaszubaPrezes ZarząduMichał Kaszuba

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk