• Odbierz prezent
GENXONE S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy (2021-03-11 15:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
GENXONE S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („Spółka”, „Emitent”, „Podwykonawca”) informuje, iż dnia 10 marca 2021 r., została podpisana umowa o podwykonawstwo („Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem, a Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”).

Umowa będzie realizowana w ramach projektu zatytułowanego „Monitorowanie zmienności genetycznej wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”. Przedmiotem Umowy jest wykonanie sekwencjonowania techniką całogenomową w technologii nanopore próbek pochodzących od osób ze zdiagnozowanym COVID-19, które będzie wykonywane na bieżąco dla optymalnego monitorowania przebiegu pandemii.

Umowa została zawarta do dnia 14 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania założonej w Umowie puli środków przeznaczonych na jej realizację.

Jak przewiduje treść Umowy, maksymalne wynagrodzenie Podwykonawcy w ramach niniejszej Umowy wynosi 2.401.200 zł netto, przy czym ostateczne rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych badań.

Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość umowy, a także na jej znaczenie w realizacji strategii biznesowej. Jest to kolejny krok milowy w rozwijaniu oferty komercyjnej z wykorzystaniem technologii nanopore (NGS). Spółka dysponuje najbardziej zaawansowaną w Polsce bazą technologiczną umożliwiającą sekwencjonowanie nanoporowe, a także wysoką przepustowość. Dzięki temu Spółka dołącza do ogólnopolskiego konsorcjum, które podjęło ważne zadanie monitorowania zmienności koronawirusa w Polsce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENXONE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002Złotniki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kobaltowa6
(ulica)(numer)
+48 888 602 308
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7811918132
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Michał KaszubaPrezes ZarząduMichał Kaszuba

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk