• Odbierz prezent
GENOMTEC S.A.: Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit (2021-03-31 09:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 marca 2021 r. podpisał umowę z podmiotem mającym siedzibę na terytorium Polski (”Kontrahent”) na dostarczenie produktów i usług świadczonych przez Genomtec („Umowa”). Umowa opiewa na pakiet testowy 3 500 testów Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo Kit („Produkt”) oraz usługę wdrażania procedury testowania na obecność SARS-CoV-2. Kontrahent należy do GIE ASHA (Selectour) – grupy zakupowej zrzeszającej 1200 niezależnych biur podróży na terenie całego świata. Cena sprzedaży testów oraz usługi wdrożenia nie odbiega od standardów rynkowych, a łączna wartość zamówienia wynosi ok. 30 000 EUR netto.Na mocy Umowy, po dostarczeniu powyższego pakietu próbnego i realizacji przez Emitenta usługi wdrożenia procedury testowania, Kontrahent może zwiększyć wolumen zamówień ponad pierwotną ilość testów. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju transakcji.Kwota przychodu z pierwszego zamówienia jest nieistotna z punktu widzenia planów finansowych Emitenta. Natomiast sam fakt wykorzystania Produktu w diagnostyce przesiewowej jest istotny z uwagi na aktualny etap rozwoju Emitenta ponieważ potwierdza możliwość rozpoczęcia współpracy z Kontrahentem w zakresie komercyjnego wykorzystania testów RT-LAMP do diagnostyki klinicznej in-vitro wirusa SARS-CoV-2.Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia Umowy za informację poufną, ponieważ Kontrahent zadeklarował, iż w przypadku zadowalających rezultatów projektu, który realizuje, gotów będzie składać dalsze zamówienia o większym wolumenie, a zatem istnieją przesłanki, że realizacja ww. Umowy może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację przychodową Emitenta, jak również na popularyzację samej technologii i Produktu. Z tego względu, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 7 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENOMTEC S.A.750 Biotechnologia
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 793 440 931
(telefon)(fax)
m.wachowski@genomtec.comwww.genomtec.com
(e-mail)(www)
8992809452365935587
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Michał WachowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk