• Odbierz prezent
GENOMED S.A.: Wynik programu skupu akcji włanych (2021-03-05 10:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
GENOMED S.A.
Temat
Wynik programu skupu akcji włanych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz raportów bieżących ESPI nr 2/2021 oraz nr 3/2021, Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w ramach skupu akcji własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszonych w dniu 16 lutego 2021 roku, Emitent otrzymał ofertę sprzedaży akcji od 1 osoby. Emitent nabył 15.000 akcji własnych za cenę w wysokości 30 złotych za każdą akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 450.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zarząd Emitenta informuję, że po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 15.000 akcji własnych, reprezentujących 1,14% proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,77% w liczbie głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GENOMED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-971Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ponczowa12
(ulica)(numer)
22 644 60 1922 644 60 25
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010083563
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Anna Boguszewska-ChachulskaPrezes Zarządu
2021-03-05Krzysztof JerzykProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk