• Odbierz prezent
Gdzie trafi prawie 200 tysięcy euro? Value przeprowadza pierwsze na świecie Walne Zgromadzenie na Blockchainie

Ponad 600 udziałowców zainicjuje nowy trend na rynku kapitałowym poprzez oddanie głosu na publicznym blockchainie celem dystrybucji zysku spółki Value. 27 maja 2020 dojdzie do istotnego wydarzenia, które nazwać możemy świętem kapitalizmu na blockchainie. Odbędzie się wtedy Walne Zgromadzenie Tokenariuszy estońskiej spółki Value. Tego dnia ponad 600 Tokenariuszy - posiadaczy security tokens (udziały w technologii blockchain dające prawo do zysków spółki) - będzie głosowało nad dystrybucją zysku spółki za rok 2019, który wynosił 190 tysięcy euro (prawie 1 mln złotych).

 

Value Annual Meeting 2020

 

Wykorzystany zostanie blockchain Ethereum

Zarówno głosowanie, jak również potencjalna wypłata Tokendy (dywidenda w świecie blockchain), odbędzie się na publicznym blockchainie Ethereum. Na uwagę zasługuje fakt, że będzie to zarówno pierwsze na świecie głosowanie nad kwestiami korporacyjności spółki, jak i pierwsza możliwa dystrybucja zysków przeprowadzona całkowicie na publicznym blockchainie.

Spotkanie zaplanowano na środę 27.05.2020 (godzina 16:00) i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Live z transmisji na kanale YouTube spółki.

Polacy liderami innowacyjności

Niespełna 2 lata temu założyciele spółki Value – Sławomir Żarczyński i Łukasz Miklis – dostrzegli ogromny potencjał drzemiący w technologii blockchain. Zebrali zespół specjalistów prawnych z obszaru nowych technologii oraz blockchainowych programistów, aby początkiem 2019 roku przedstawić swój pomysł inwestorom, którzy w pierwszej rundzie finansowania, trwającej 4 miesiące, zainwestowali w projekt prawie 2 mln EUR.
Z raportów finansowych wynika, że była to dobra inwestycja. Spółka od rozpoczęcia działalności w lipcu 2019 do grudnia 2019 wygenerowała 264 000 EUR przychodu oraz 190 000 EUR zysku netto.

Value pionierem Votingu

System Votingu spółki jest zintegrowany z całą infrastrukturą blockchainową Value, umożliwiającą Tokenariuszowi zdalne oddanie głosu na walnym zgromadzeniu spółki – wszystko z poziomu panelu usera. Rozwiązanie to pozwala Tokenariuszom na przeglądanie informacji o trwających, jak również wcześniejszych walnych zgromadzeniach. Ich historia na publicznym blockchainie nigdy nie zniknie i będzie stale dostępna do wglądu.

System Votingu Value został zaprojektowany w oparciu o technologię blockchain, który wraz z resztą firmowej infrastruktury pozwala w doskonały sposób zarządzać oraz administrować korporacyjnością spółki przy minimalizacji kosztów.

Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa walnych zgromadzeń Tokenariuszy zostały przeniesione całkowicie do cyfrowej przestrzeni, przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań ustawowych odnośnie identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Przed udostępnieniem tego rozwiązania Tokenariuszom, spółka przeprowadziła szereg testów oraz pilotaż usługi, które potwierdziły szereg korzyści wynikających z wykorzystania technologii blockchain dla rozwiązania Votingu, przede wszystkim w zakresie: bezpieczeństwa, niezaprzeczalności i integralności danych, poufności, wygody oraz wspomnianej wcześniej minimalizacji kosztów. Wdrożenie rozwiązania nie wymaga, aby każdy Tokenariusz, aktywnie uczestniczył w sieci blockchain. Udziałowiec może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, potrzebuje jedynie dostępu do Internetu, aby z każdego miejsca wygodnie uczestniczyć w walnym zgromadzeniu z poziomu telefonu komórkowego, śledząc transmisję z walnego zgromadzenia na firmowym kanale YouTube oraz głosując z poziomu panelu usera na stronie internetowej www.value.one.

Czym jest Value?

Value to Estoński start-up założony przez dwóch Polaków - Sławomira Żarczyńskiego oraz Łukasza Miklis. Startup zajmuje się rozwiązaniami finansowymi wykorzystującymi technologię blockchain. Value jako pierwsza spółka w regionie CEE, przeprowadziła zbiórkę funduszy w ramach emisji tokenów VCO podczas Security Token Offering, gromadząc w ten sposób kapitał bliski 1,6 mln euro.

Spółka poprzez obszar Value Tech dostarcza usługi związane oprogramowaniem, designem oraz wdrażaniem technologii blockchain. W obszarze Value Equity skupia się na inwestycjach w dojrzałe spółki – posiadające skalowalny model biznesowy, potencjał eksportowy oraz konsolidacyjny, mające własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną.

Słowniczek

Tokenariusz – udziałowiec spółki Value Company OU, posiadacz innowacyjnego instrumentu finansowego jakim jest security tokens.

Security tokens (VCO) - akcja spółki Value Company OU w formie cyfrowej na blockchainie, dająca prawo do udziału w zyskach spółki.

Tokenda – inaczej dywidenda, której wypłata odbywa się w całości automatycznie poprzez specjalnie oprogramowany smart contract (inteligenta umowa), który zgodnie z wolą wyrażoną przez Tokenariuszy na walnym zgromadzeniu dystrybuuje cyfrową walutę Ethereum na portfele Tokenariuszy adekwatnie do posiadanej przez nich ilości security tokens spółki Value.

Smart contract – inaczej inteligentna umowa; to protokół komputerowy umożliwiający przeprowadzanie wiarygodnych transakcji bez stron trzecich. Transakcje te można śledzić i są nieodwracalne. Dzięki temu zapewnia to bezpieczeństwo oraz gwarancję realizacji transakcji, umów oraz w przypadku Walnego Zgromadzenia Value postanowień Tokenariuszy.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk