• Odbierz prezent
Gdzie szukać transakcji na rynku hossy
Z artykułu dowiesz się:

- Jak inwestorzy handlują w czasie hossy.

- Poznasz ciekawe wskaźniki i oscylatory.

Gdzie szukać transakcji na rynku hossy

Hossa jest opisywana jako długoterminowy trend wzrostowy dla cen walut, towarów lub akcji. Rynki byka utrzymują się przez kilka dni, tygodni, miesięcy lub nawet lat. Gdy rynki zmierzają w górę lub w dół, rzadko poruszają się w linii prostej, co sprawia, że pojedyncze punkty wejścia w transakcję trudno uchwycić. Otwierając transakcję na rynku w trakcie hossy, trader może wykorzystać szereg narzędzi do analizy technicznej, aby się wspomóc i otworzyć transakcję na najbardziej atrakcyjnych poziomach.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów, aby ustalić, czy rynek jest rynkiem byka, jest zastosowanie średnich kroczących do oceny aktualnych warunków rynkowych. Gdy cena kursu jest powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, a krótszy termin średniej ruchomej, powiedzmy 20-dniowo średnia krocząca, jest powyżej 200 dniowej średniej kroczącej, wtedy generalnie rynek znajduje się w trendzie wzrostowym lub w hossie.

FXMAG forex gdzie szukać transakcji na rynku hossy 1

Kiedy hossa jest niepotwierdzona, traderzy używają kilku różnych technik, aby wejść w rynek.

Czekaj na Pull Back

Jeżeli cena instrumentu cofa się w kierunku 50-dniowej średniej kroczącej, niektórzy traderzy mogą szukać okazji na zakup aktywa na tym poziomie. Chcą oni zawrzeć transakcję, wtedy gdy inni mogą zbierać zyski lub sprzedawać błędne transakcje w celu wyjścia na atrakcyjnym poziomie. Ponieważ rynki nie poruszają się w linii prostej, pull back ku średniej ruchomej w średnim okresie jest jednym ze sposobów, aby wejść na rynek byka.

Sprawdzaj przyspieszenie ruchu w momentum

Momentum odzwierciedla szybkość, z jaką rynek się porusza. Jeśli hossa jest potwierdzona i trader chce wskazać obszary, gdzie rynek zdecydowanie przyspiesza, może on skorzystać ze wskaźnika MACD (zbieżności/ rozbiezności średnich ruchomych).

Oscylator MACD oblicza różnicę między dwoma średnimi ruchomymi lub odpowiednie rozbieżności między wykresem oscylatora a wykresem cenowym. Sygnał kupna występuje wtedy, gdy szybka linia MACD (obrazuje ona różnicę między krótko i długoterminową średnią kroczącą ceny zamknięcia; najczęściej są to średnie wykładnicze 12, 13 i 26 okresów) przecina od dołu linię sygnalną (jest ona linią wolną i jest to zwykle 9 - okresowa średnia wykładnicza szybkiej linii MACD), kiedy obie znajdują się poniżej linii zero. Sygnał sprzedaży pojawia się w momencie, gdy szybka linia MACD przetnie sygnalną od góry, podczas gdy obie znajdują się powyżej linii zero.

Sprawdzają poziomy wyprzedania rynku

Inni traderzy używają także często oscylatora RSI, aby się wspomóc w identyfikacji poziomów wyprzedania, które mogą być atrakcyjnymi punktami wejścia w czasie hossy. RSI jest indeksem, który ocenia ostatnie 14 dni handlu i porównuje aktualną cenę do tych poziomów. Wartości powyżej 70 punktów są odbierane jako silne wykupienie rynku (pokazują one miejsca do zawierania transakcji sprzedaży), natomiast poniżej 30 punktów świadczą o silnym wyprzedaniu rynku (jest to potencjalne miejsce do zakupów na danym instrumencie). W przypadku korzystania z tego narzędzia w czasie hossy, można znaleźć solidne punkty wejścia.

 


easyMarkets

easyMarkets (wcześniej EasyForex) jest brokerem świadczącym usługi w 160 krajach. Zapewnia dostęp do ponad 175 produktów inwestycyjnych, w tym: walut, towarów i opcji. easyMarkets posiada licencję cypryjską - CySEC (ważną na terenie całej UE na mocy dyrektywy MIFiD) oraz australijską - ASIC.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk