• Odbierz prezent
GDC: Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą (2022-12-02 09:59)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 02.12.2022 roku został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji do obrotu na ASO NewConnect. Przedmiotem aneksu jest wprowadzenie do obrotu również akcji serii H Emitenta. Wprowadzenie do obrotu obejmie 25.000.000 akcji serii D, 5.424.350 akcji serii E, 14.175.000 akcji serii F, 106.986.153 akcji serii G, 12.250.000 akcji serii H do ASO. Pozostałe warunki umowy, poza wynagrodzeniem, pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-12-02 09:59:37Paweł FliegerPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk