• Odbierz prezent
GDC: Wpis zmiany statutu do rejestru przedsiębiorców (2022-08-12 11:09)
fot. freepik.com
Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie w dniu 11.08.2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”).

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.07.2022 roku w zakresie Art. 4 ust. 1 Statutu dot. przedmiotu działalności Spółki.

Wykaz zmian oraz tekst jednolity Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-08-12 11:09:03Paweł FliegerPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk