• Odbierz prezent
GAMIVO S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect (2023-09-18 20:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2023
Data sporządzenia: 2023-09-18
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie /Spółka, Emitent/ zawiadamia, że w dniu 18 września 2023 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 1.007.500 /jeden milion siedem tysięcy pięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr /dziesięć groszy/ każda akcja.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMIVO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Piastów22
(ulica)(numer)
+48 600 400 805
(telefon)(fax)
biuro@gamivo.comwww.gamivo.co
(e-mail)(www)
5252729625368773702
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-18Mateusz Śmieżewski
Prezes Zarządu
2023-09-18Tomasz LewandowskiCzłonek Zarządu
2023-09-18Bartłomiej SkarbińskiCzłonek Zarządu
2023-09-18Marek SutrykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk