• Odbierz prezent
GAMIVO S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach (2021-04-23 14:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez jego zmniejszenie poniżej progu 75% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie o zmianie udziału w głosach.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 75% w ogólnej liczbie głosów w spółce Gamivo SA.pdfZawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 75% w ogólnej liczbie głosów w spółce Gamivo SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMIVO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Piastów22
(ulica)(numer)
+48 600 400 805
(telefon)(fax)
biuro@gamivo.comwww.gamivo.co
(e-mail)(www)
5252729625368773702
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Mateusz Śmieżewski
Prezes Zarządu
2021-04-23Tomasz LewandowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk