• Odbierz prezent
GAMIVO S.A.: Uzyskanie dostępu do systemu EBI (2021-03-31 15:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2021 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMIVO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMIVO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Piastów22
(ulica)(numer)
+48 600 400 805
(telefon)(fax)
biuro@gamivo.com
(e-mail)(www)
5252729625368773702
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Mateusz ŚmieżewskiPrezes Zarządu
2021-03-31Tomasz LewandowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk