• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Uchwała  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory  S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (2021-05-05 14:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka’) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 1.512.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych i zero groszy), tj. 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na akcję licząc według liczby akcji Spółki (tj. 5.600.000) na dzień podjęcia uchwały.

Jako dzień dywidendy określono dzień 14 maja 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 24 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk