• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej – realizacja Programu Motywacyjnego za 2020 rok (2021-09-23 15:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej – realizacja Programu Motywacyjnego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2021 roku, zgodnie § 6a ust. 1 lit. f ppkt. iv Statutu Spółki w z związku z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 1 i 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, po analizie danych korporacyjnych oraz ocenie realizacji celów Programu Motywacyjnego za rok 2020 przez uczestników Programu, Rada Nadzorcza Spółki:

a) ustaliła łączną liczbę akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym osobom uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2020 rok na 27.700 akcji,

b) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

c) wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do 27.700 akcji, które zostaną wydane w ramach kapitału docelowego.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przydzieliła do objęcia ww. akcje Spółki w następujący sposób:
- Zarząd Spółki – 22.400 akcji,
- Pracownicy – 5.300 akcji.

Zarząd Gaming Factory S.A. podejmie wszelkie czynności wymagane do realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zaoferowania akcji Spółki osobom uprawnionym, podniesienia kapitału docelowego oraz zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk