• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory  S.A. w dniu 5 maja 2021 roku (2021-05-05 18:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 5 maja 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka’) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.


Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Gaming Factory - treść uchwał ZWZ z dnia 05.05.2021.pdfGaming Factory - treść uchwał ZWZ z dnia 05.05.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.plwww.gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk