• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Przyjęcie przez Gaming Factory S.A. polityki dywidendowej (2021-03-29 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Przyjęcie przez Gaming Factory S.A. polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej Gaming Factory S.A.”

Zgodnie z przyjęta Polityką dywidendową Zarząd zamierza przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 30% a 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Spółkę i ustalaniu wartości dywidendy Zarząd uwzględniał będzie w szczególności następujące istotne czynniki:

- osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto;
- potrzeby inwestycyjne – w tym inwestycje w tworzenie nowych zespołów deweloperskich, pozyskiwanie praw do produkcji i szacowane koszty realizacji nowych projektów;
- poziom planowanych wpływów ze sprzedaży gier w bieżącym roku obrotowym;
- poziom planowanych potencjalnych inwestycji i kosztów tworzenia gier w bieżącym roku obrotowym;
- oraz, jeśli dotyczy, równowartość kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych będzie co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy będzie podejmowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A.

Pełna treść Polityki dywidendowej stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
Polityka dywidendowa Gaming Factory S.A..pdfPolityka dywidendowa Gaming Factory S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk