• Odbierz prezent
GAMING FACTORY S.A.: Przedłużenie umowy lock up (2021-07-23 20:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Przedłużenie umowy lock up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość iż
Pan Mateusz Pastewka – akcjonariusz Spółki, podpisał w dniu 23 lipca 2021 r. aneks z Trigon Dom
Maklerski S.A. - firmą inwestycyjną przedłużający trwanie umowy o ograniczeniu
rozporządzania akcjami spółki Gaming Factory SA zawartej 20.01.2020 roku [lock up], co
oznacza, że zobowiązał się wobec Firmy Inwestycyjnej do ustanowienia blokady, w celu
niezbywania posiadanych przez siebie 1 568 201 akcji Spółki do dnia przypadającego na dzień upływu terminu 2 lat od daty pierwszego notowania Akcji na GPW, czyli do 23.07.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-23Mateusz AdamkiewiczPrezes ZarząduMateusz Adamkiewicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk