• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka (2021-04-20 18:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje o , iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 kwietnia 2021 roku Emitent złożył wniosek o dofinansowanie projektu: „Innowacyjny system do tworzenia gier opartych o realne dane geograficzne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

Spółka wskazuje, iż kwota dofinansowania projektu, o którą ubiega się Emitent to 2 353 000,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu brutto wynosi 3 539 500,00 zł. Planowany okres realizacji projektu to 2021-2023.

Głównym celem projektu będzie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w rezultacie których opracowana zostanie technologia pozwalająca na tworzenie wirtualnego
środowiska na podstawie realnych danych geograficznych na potrzeby tworzenia gier i aplikacji komputerowych.

Emitent planuje wdrożenie rezultatów prac w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych.

O rozstrzygnięciu wniosku Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na GPW.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 GRY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363454286
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-04-20Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk