Advertisement
  • Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A. (2021-05-04 19:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej GAMES OPERATORS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2021 roku informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki Bartłomiej Gajewski zgłosił kandydatkę na Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Kamili Dulskiej-Maksary.

Życiorys zawodowy kandydatki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka informuje, iż wyżej wymieniona kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
2021_03_30_CURRICULUM VITAE PL_Dulska_Maksara_Kamila_vol3.pdfżyciorys - Kamila Dulska-Maksara
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 GRY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363454286
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-05-04Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk