• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (2021-06-16 16:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku:
1. Pan Bartłomiej Gajewski posiadał 2 249 000 głosów co stanowiło 52,92 % liczby głosów na ZWZ i 42,04 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
2. PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 2 001 000 głosów co stanowiło 47,08 % liczby głosów na ZWZ i 37,40 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363 454 286
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-06-16Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk