• Odbierz prezent
GAMES OPERATORS S.A.: Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Games Operators S.A. (2021-03-09 19:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
GAMES OPERATORS S.A.
Temat
Otrzymanie rezygnacji od Członka Rady Nadzorczej Games Operators S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 9 marca 2021 roku Pan Aleksy Uchański złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym ze sprawowania funkcji Członka Komitetu Audytu, ze skutkiem na koniec dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Pan Aleksy Uchański wskazał, że powodem rezygnacji jest powołanie jego osoby do składu Zarządu spółki Rejected Games Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i wynikającym z tego faktu zwiększeniem jego obowiązków zawodowych. Pan Aleksy Uchański wyjaśnił, że powyższe uniemożliwi mu poświęcenie adekwatnej ilości czasu do prawidłowej realizacji obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Spółki.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że wobec rezygnacji Pana Aleksego Uchańskiego skład Rady Nadzorczej liczyć będzie czterech Członków (tj. liczebność Rady spadnie poniżej ustawowego i statutowego minimum wynoszącego pięciu Członków). W związku z tym Zarząd Spółki podejmie niezbędne czynności w celu uzupełnienia składu organu nadzorczego Spółki, tj. dokona zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządkiem obrad objęte zostanie powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMES OPERATORS S.A.650 GRY
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bukowińska 22B501
(ulica)(numer)
+48 782 344 221
(telefon)(fax)
contact@gameops.plhttp://www.gameops.pl/
(e-mail)(www)
5272755761363454286
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Bartłomiej GajewskiPrezes ZarząduBartłomiej Gajewski
2021-03-09Jakub AnaniczCzłonek ZarząduJakub Ananicz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk