• Odbierz prezent
GAL: Raport miesięczny za marzec 2021 roku. (2021-04-14 16:47)

Spis załączników:

Zarząd GALVO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2021 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym spółki, które w ocenie spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
Przychody netto ze sprzedaży w marcu 2021 roku osiągnęły poziom 1.161,72 tys. zł, podczas gdy w marcu 2020 r. wyniosły 1.123,01 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,5% względem rdr, ale jednocześnie jest to aż o 23,7% więcej niż w lutym br. Tym samym kolejny miesiąc utrzymuje się zwiększone zainteresowanie zleceniodawców usługami świadczonymi przez Spółkę, w tym są to głównie firmy z branży energetycznej. Po raz pierwszy od wybuchu pandemii popytu na świadczone usługi wrócił do poziomu z przed pandemii. Spółka widzi szansę na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu ilości zleceń w kolejnych miesiącach bieżącego roku i stara się to maksymalnie wykorzystać. Sytuacja gospodarcza pozostaje dalej niepewna, gdyż nie znana jest data i szybkość znoszenia obostrzeń oraz postępy w programie szczepień przeciw na COVID-19.
Przychody ze sprzedaży narastająco od stycznia do marca 2021 r. wyniosły 2.909,24 tys. zł, wobec 3.116 tys. zł w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 6.6%.
W marcu 2021 r. ceny srebra wykorzystywanego przez GALVO S.A. w procesach galwanicznych lekko spadły. W opinii Zarządu dalszy spadek cen srebra może mieć korzystny wpływ na wynik Spółki w kolejnych miesiącach.
W marcu 2021 r Spółka dokonała wymiany oprogramowania do linii technologicznej nr 6 (linia do cynkownia i cynko-niklowania). Inwestycja była finansowana ze środków własnych.
Poza wymienionymi w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w marcu 2021 roku:
Raport bieżący nr 4/2021 z 12 marca 2021 r. – Raport miesięczny za luty 2021 r.
Raport roczny nr 5/2021 z 19 marca 2021 r. – Raport roczny za 2020 r. Galvo Spółka Akcyjna.

Raporty bieżące nie były publikowane w systemie ESPI w marcu 2021 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej spółki: www.galvo.pl , a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.infostrefa.com.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W marcu 2021 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W dniu 11 maja 2021 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za I kw. 2021 roku.
Do 14 maja 2021 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2021 roku.

Podstawa prawna: Pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-14 16:47:26Ryszard SzczepaniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk